ป.ตรี : คอร์สเหมาจบนิติศาสตร์ (รับรองผล 4 ปี)

 ป.ตรี : คอร์สติวสรุปก่อนสอบ ป.ตรี ภาค 2/62 

 ป.ตรี : คอร์สยาว ป.ตรี ภาคเร่งรัด 2/62

ทนายความ : ภาคทฤษฎี รุ่น 54

 ทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 52 & สนง.1 ปี 1/63

 เนติบัณฑิต : คอร์สยาวเนติฯ ภาค 1/73

 เนติบัณฑิต : คอร์สยาวเนติฯ ภาค 2/72

 เนติบัณฑิต : คอร์สหลักกฎหมาย & คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ ภาค 2/72

 ภาษาอังกฤษ : คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย English for Lawyers ปี 2563  

 ผู้ช่วยผู้พิพากษา : คอร์สยาว & คอร์สติวสรุปก่อนสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ปี 2562-2563

 อัยการผู้ช่วย : คอร์สยาว & คอร์สติวสรุปก่อนสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) ปี 2562-2563

 ภาค ก. (ก.พ.) :  คอร์สภาค ก. (ก.พ.) ปี 2563

 งานราชการ : คอร์สนิติกรอัยการ (นิติกรปฏิบัติการ) ปี 2563

 งานราชการ : คอร์สนิติกรสรรพากร & นักวิชาการสรรพากร ปี 2563

  งานราชการ : นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน ปี 2563 (เร็ว ๆ นี้)