ป.ตรี : คอร์สเหมาจบนิติศาสตร์ (รับรองผล 4 ปี)

 ป.ตรี : คอร์สยาว ป.ตรี ภาค Summer/62

 ป.ตรี : คอร์สติวสรุปก่อนสอบ ป.ตรี ภาค Summer/62 (เร็วๆนี้) 

ทนายความ : ภาคทฤษฎี รุ่น 54

 ทนายความ สนง.1ปี 1/63

 ทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 53 & สนง.1ปี 2/63

 เนติบัณฑิต : คอร์สยาวเนติฯ ภาค 1/73

 เนติบัณฑิต : คอร์สหลักกฎหมาย & คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ ภาค 2/72

 ภาษาอังกฤษ : คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย English for Lawyers ปี 2563  

 ผู้ช่วยผู้พิพากษา : คอร์สยาว & คอร์สติวสรุปก่อนสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ปี 2562-2563

 ผู้ช่วยผู้พิพากษา : คอร์สติวสรุปก่อนสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) ปี 2563

 อัยการผู้ช่วย : คอร์สยาว & คอร์สติวสรุปก่อนสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) ปี 2562-2563

 อัยการผู้ช่วย : คอร์สติวสรุปก่อนสอบอัยการผู้ช่วย (สนามจิ๋ว) ปี 2563 

 ภาค ก. (ก.พ.) :  คอร์สภาค ก. (ก.พ.) ปี 2563

 งานราชการ : คอร์สนิติกรสรรพากร & นักวิชาการสรรพากร ปี 2563

 งานราชการ : นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน ปี 2563 (เร็ว ๆ นี้)