“ ฝากความสำเร็จให้เราดูแล ”
 


 

 

 
Ohm's Law Channel

EP.8 “English for Lawyers by โอห์ม ลอว์ ฅ.กฎหมาย....สิทธิ !!!!”
EP.7 “รายละเอียดข้อสอบภาษาอังกฤษ เนติบัณฑิต สมัยที่ 2/72”
EP.6 “ฎีกาวาเลนไทน์”
ติดตามทาง Instagram