คลิปการติว
คลิปการติว >> คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ 2/69 กับ โอห์ม ลอว์ ขา วิ.อาญา ข้อสอบข้อ 3.
คลิปการติว
คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ 2/69 กับ โอห์ม ลอว์ ขา วิ.อาญา ข้อสอบข้อ 3.
อัพเดทเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2560

คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ 2/69 กับ โอห์ม ลอว์
ขา วิ.อาญา ข้อสอบข้อ 3.
ติววันที่ 25 มี.ค. 60
ประเด็นที่ออกสอบเรื่องการสอบปากคำผู้เสียหายที่เป็นหญิง
ตามมาตรา 133 วรรคสี่
ประเด็นที่ 2 เรื่องการสอบปากคำพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
โดยไม่มีการบันทึกภาพและเสียงตามมาตรา 133 ทวิ วรรคสี่
#ฝากความสำเร็จให้เราดูแล
#สถาบันติวกฎหมายโอห์มลอว์