1) โอนเงินเต็มจำนวน/มัดจำ 1,000 บาท (ส่วนที่เหลือชำระในวันที่เริ่มเรียนวันแรก)

ชื่อบัญชี บริษัท โอห์ม ลอว์ จำกัด

     - ธ.กรุงเทพ 902-008-5818 (สะสมทรัพย์)

***ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคอร์สติว/Secติวและสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ***