“ ฝากความสำเร็จให้เราดูแล ”
 


 

 

 
Ohm's Law Channelให้กำลังใจน้องๆก่อนเข้าห้องสอบ เนติฯ ภาค 2/71 กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทำข้อสอบให้เต็มที่ สู้ๆนะครับ✌️

ติดตามผ่านทาง Youtube Chanel


ให้กำลังใจน้องๆก่อนเข้าห้องสอบ เนติฯ ภาค 2/71 กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง


โอห์มลอว์ ฅ.กฎหมาย EP. 9 สอบทนายความสู้ๆ


แสดงความยินดี นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 44