ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการติว >> “งานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ ลูกกตัญญู ๒๕๖๐”
“งานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ ลูกกตัญญู ๒๕๖๐”
อัพเดทเมื่อ : 17 สิงหาคม 2560
 •  

  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

  การนี้ ยศวัจน์ แถมใหม่ (พี่โอห์ม) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสถาบันติวกฎหมายโอห์ม ลอว์ เข้ารับประทานรางวัล โล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

  #ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวโอห์มลอว์ด้วยครับ
  #ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐)
  #ลูกกตัญญู๒๕๖๐ #งานวันแม่แห่งชาติ๒๕๖๐