เกี่ยวกับเรา
สถาบันติวกฎหมาย Ohm's law (โอห์ม ลอว์) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม "บริษัทโอห์ม ลอว์ จำกัด" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านการศึกษากฎหมาย บรรยายสอนพิเศษและให้ความรู้ด้านกฎหมาย รวมทั้งประกอบกิจการจัดพิมพ์ จัดจำหน่าย เผยแพร่สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับกฎหมาย โดยมี "พี่โอห์ม" ยศวัจน์ แถมใหม่ เป็นผู้ก่อตั้ง มีความคิดริเริ่มและมองเห็นปัญหาอุปสรรคของการศึกษากฎหมาย ว่าหากมีผู้แนะนำและชี้แนวทางให้แก่ผู้ศึกษาแล้ว ย่อมทำให้การศึกษากฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
Ohm's law (โอห์ม ลอว์) จึงได้ดำเนินการภายใต้พันธกิจเพื่อให้บริการด้านการศึกษาและให้ความรู้ด้านกฎหมายอย่างครอบคลุม โดยได้คัดเลือกผู้บรรยาย (ติวเตอร์) ที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาและความสามารถในการถ่ายทอดที่ดีเพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจแก่ผู้ศึกษาอย่างดีที่สุด
ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาและมอบความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและความสำเร็จให้แก่ผู้ศึกษากฎหมายทุกคน ดังสโลแกนที่ว่า "ฝากความสำเร็จให้เราดูแล"
..............................................................................................................................................