เกี่ยวกับเรา
Ohm's law (โอห์ม ลอว์) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม "บริษัทโอห์ม ลอว์ จำกัด" เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านการศึกษากฎหมาย บรรยายสอนพิเศษและให้ความรู้ด้านกฎหมาย รวมทั้งประกอบกิจการจัดพิมพ์ จัดจำหน่าย เผยแพร่สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับกฎหมาย โดยมี "พี่โอห์ม" ยศวัจน์ แถมใหม่ ผู้อำนวยการ (ผู้ก่อตั้ง) และ"พี่เอก" อรรถพจน์ แถมใหม่ กรรมการผู้จัดการ มีความคิดริเริ่มและมองเห็นปัญหาอุปสรรคของการศึกษากฎหมาย ว่าหากมีผู้แนะนำและชี้แนวทางให้แก่ผู้ศึกษากฏหมายแล้วย่อมทำให้การศึกษากฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
Ohm's law (โอห์ม ลอว์) จึงได้ดำเนินการภายใต้พันธกิจเพื่อให้บริการด้านการศึกษาและให้ความรู้ด้านกฏหมายอย่างครอบคลุม โดยได้คัดเลือกผู้บรรยาย (ติวเตอร์) ที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาและความสามารถในการถ่ายทอดที่ดีเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ศึกษาอย่างดีที่สุด
ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาที่จะให้บริการด้านการศึกษาและมอบความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและความสำเร็จให้แก่ผู้ศึกษากฎหมายทุกคน ดังมีสโลแกนที่ว่า "ฝากความสำเร็จให้เราดูแล"
..............................................................................................................................................